., . (2019) „I komunikat o XIV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu «Kulturotwórcza funkcja gier»”, Homo Ludens, (1 (11), s. 229-234. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18014 (Udostępniono: 2lipiec2022).