., . (2019) „Wymogi publikacji w czasopiśmie «Homo Ludens»”, Homo Ludens, (1 (11), s. 235-243. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18015 (Udostępniono: 29czerwiec2022).