., . (2019) „Informacje o Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM i Pracowni Badań Ludologicznych”, Homo Ludens, (1 (11), s. 245–246. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18016 (Udostępniono: 17 czerwiec 2024).