., . (2019) „Informacje o Polskim Towarzystwie Badania Gier”, Homo Ludens, (1 (11), s. 247-252. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18019 (Udostępniono: 25czerwiec2022).