., . (2019) „Informacje o Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier”, Homo Ludens, (1 (11), s. 257–259. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18021 (Udostępniono: 7 czerwiec 2023).