Jacko, J. F. i Jacko, M. (2020) „Czy zaangażowanie w grę jest racjonalne? Imersja emocjonalna w zabawie, zarządzaniu i sporcie”, Homo Ludens, (1 (13), s. 13-31. doi: 10.14746/HL.2020.13.1.