Jabłoński, A. (2020) „Czy orientalizm jest zły? Między komunikacyjną grą a niegrą”, Homo Ludens, (1 (13), s. 55-71. doi: 10.14746/HL.2020.13.3.