Mochocki, M. (2020) „Retoryki i mechaniki bezpieczeństwa graczy w nordyckoamerykańskim dyskursie larpowym”, Homo Ludens, (1 (13), s. 179-202. doi: 10.14746/HL.2020.13.11.