Kowalczuk, K. (2020) „Edukacyjne cechy gamingu”, Homo Ludens, (1 (13), s. 89-102. doi: 10.14746/HL.2020.13.5.