Mianowski, J. (2020) „Przywództwo, cykliczność i zmiany w społeczności gier bitewnych”, Homo Ludens, (1 (13), s. 133-147. doi: 10.14746/HL.2020.13.8.