Pałucka-Czerniak, I. (2020) „Stylizacja językowa w instrukcjach do polskich gier planszowych”, Homo Ludens, (1 (13), s. 203-222. doi: 10.14746/HL.2020.13.12.