Mijal, M., Cieśla, M. i Gromadzka, M. (2020) „Escape room jako narzędzie edukacji dorosłych”, Homo Ludens, (1 (13), s. 163-178. doi: 10.14746/HL.2020.13.10.