., . (2020) „Informacje o Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier”, Homo Ludens, (1 (13), s. 281-283. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26616 (Udostępniono: 4październik2022).