., . (2020) „INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER”, Homo Ludens, (1 (13), s. 271-276. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26618 (Udostępniono: 22maj2022).