., . (2020) „I komunikat o XVI międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu «Kulturotwórcza funkcja gier»”, Homo Ludens, (1 (13), s. 257-260. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26671 (Udostępniono: 24wrzesień2022).