., . (2020) „Wymogi publikacji w czasopiśmie «Homo Ludens»”, Homo Ludens, (1 (13), s. 261-268. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26680 (Udostępniono: 7październik2022).