., . (2020) „Informacje o Zakładzie Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych”, Homo Ludens, (1 (13), s. 269–270. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26700 (Udostępniono: 30 wrzesień 2023).