Jankowski, F. (2021) „Tropem pierwszych francuskich survival horrorów”, Homo Ludens, (1 (14), s. 29–42. doi: 10.14746/HL.2021.14.2.