Lapis, W. . (2021) „O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie”, Homo Ludens, (1 (14), s. 133–150. doi: 10.14746/HL.2021.14.8.