Sitek, W. (2021) „Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości”, Homo Ludens, (1 (14), s. 167–184. doi: 10.14746/HL.2021.14.10.