Kajszczarek, D. (2023) „Krajobraz językowy w utworach filmowych i grach wideo”, Homo Ludens, (1(15), s. 65–79. doi: 10.14746/HL.2022.15.4.