[1]
J. F. Jacko, „Doświadczenie wartości w przeżyciu emocjonalnej imersji”, HL, nr 1 (11), s. 83–100, luty 2019.