[1]
. ., „I komunikat o XIV międzynarodowej konferencji naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier z cyklu «Kulturotwórcza funkcja gier»”, HL, nr 1 (11), s. 229-234, luty 2019.