[1]
. ., „Wymogi publikacji w czasopiśmie «Homo Ludens»”, HL, nr 1 (11), s. 235-243, luty 2019.