[1]
. ., „Informacje o Polskim Towarzystwie Badania Gier”, HL, nr 1 (11), s. 247-252, luty 2019.