[1]
M. Mochocki, „Retoryki i mechaniki bezpieczeństwa graczy w nordyckoamerykańskim dyskursie larpowym”, HL, nr 1 (13), s. 179-202, grudz. 2020.