[1]
. ., „INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER”, HL, nr 1 (13), s. 271-276, grudz. 2020.