[1]
. ., „Informacje o Zakładzie Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych”, HL, nr 1 (13), s. 269-270, grudz. 2020.