[1]
W. Sitek, „Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości”, HL, nr 1 (14), s. 167–184, grudz. 2021.