[1]
D. Kajszczarek, „Krajobraz językowy w utworach filmowych i grach wideo”, HL, nr 1(15), s. 65–79, maj 2023.