., . „I Komunikat O XIV międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu «Kulturotwórcza Funkcja gier»”. Homo Ludens, nr 1 (11), luty 2019, s. 229-34, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18014.