., . „Wymogi Publikacji W czasopiśmie «Homo Ludens»”. Homo Ludens, nr 1 (11), luty 2019, s. 235-43, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18015.