., . „Informacje O Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM I Pracowni Badań Ludologicznych”. Homo Ludens, nr 1 (11), luty 2019, s. 245-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18016.