., . „Informacje O Polskim Towarzystwie Badania Gier”. Homo Ludens, nr 1 (11), luty 2019, s. 247-52, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18019.