., . „Informacje O Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier”. Homo Ludens, nr 1 (11), luty 2019, s. 257-9, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/18021.