Jabłoński, A. „Czy Orientalizm Jest zły? Między Komunikacyjną Grą a Niegrą”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 55-71, doi:10.14746/HL.2020.13.3.