Mochocki, M. „Retoryki I Mechaniki bezpieczeństwa Graczy W nordyckoamerykańskim Dyskursie Larpowym”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 179-02, doi:10.14746/HL.2020.13.11.