., . „Informacje O Kołach Polskiego Towarzystwa Badania Gier”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 281-3, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26616.