., . „INFORMACJE O POLSKIM TOWARZYSTWIE BADANIA GIER”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 271-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26618.