., . „I Komunikat O XVI międzynarodowej Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Badania Gier Z Cyklu «Kulturotwórcza Funkcja gier»”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 257-60, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26671.