., . „Wymogi Publikacji W czasopiśmie «Homo Ludens»”. Homo Ludens, nr 1 (13), grudzień 2020, s. 261-8, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/26680.