Sitek, Wojciech. „Niepokoje końca Wieku. Sanitarium I Rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości”. Homo Ludens, nr 1 (14), grudzień 2021, s. 167-84, doi:10.14746/HL.2021.14.10.