Kajszczarek, Dawid. „Krajobraz językowy W Utworach Filmowych I Grach Wideo”. Homo Ludens, nr 1(15), maj 2023, s. 65-79, doi:10.14746/HL.2022.15.4.