Homo Ludens https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl <p>„Homo Ludens” – (ISSN 2080-4555) pierwszy ludologiczny periodyk naukowy w Polsce i zarazem oficjalne czasopismo Polskiego Towarzystwa Badania Gier. Tytuł pisma nawiązuje do klasycznej już pozycji holenderskiego historyka i antropologa kultury Johana Huizingi „Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury” (1938). Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe, polemiczne, ogólne i przyczynkowe, wspomnieniowe oraz wybrane recenzje i sprawozdania w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pismo ukazuje się w internecie w postaci ciągłej - przed opublikowaniem ostatecznych wersji tekstów na witrynie periodyku dostępne są wersje przeznaczone do wczesnego cytowania (ang. early citation versions). Artykuły dostępne są także w wersji drukowanej, zwykle po opublikowaniu ostatecznej wersji elektronicznej. Wersją pierwotną czasopisma jest wersja elektroniczna.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:<br /></strong><span style="font-size: 0.875rem;">CEJSH, Index Copernicus, International Journals Master List<br /><br /></span><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:<br /></strong>Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): <strong style="font-size: 0.875rem;">20 </strong>punktów</div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/index">10.14746/hl</a><br /><strong style="font-size: 0.875rem;">ISSN: </strong><span style="font-size: 0.875rem;">2080-4555</span></p> </div> <div class="oczasopismie"> <p><strong>PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS: <img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/site/images/damroz/by_nc_nd_Juch.JPG" alt="" /><br /><br /></strong></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong> </strong></div> pl-PL Szczegółowe informacje dotyczące prawa autorskiego zawarte są w umowie podpisywanej między wydawcą a autorem. SurdykMG@amu.edu.pl (dr Augustyn Surdyk) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Zapożyczenie, easter egg i centonizacja – casus serii Wiedźmin https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31443 <p>Seria gier wideo o Geralcie z Rivii stanowi nie tylko punkt zwrotny rodzimego przemysłu gier wideo, ale także interesujący przykład ewolucji intertekstualności w projektowaniu różnych elementów świata gry oraz samej rozgrywki. Ewolucja ta przechodzi różne stadia, w których znajdujemy zapożyczenia, easter eggi oraz centony. To właśnie te ostatnie stanowią główny element światotwórczy trzeciej części gry oraz towarzyszących jej dodatków. I to właśnie centonizacja stała się strategią, która w wyjątkowym stopniu sprzyja kreowaniu kategorii podróży semantycznej, jaką oferują odbiorcom twórcy wirtualnych przygód Białego Wilka. Celem artykułu jest opisanie tego zjawiska.</p> Adam Flamma Prawa autorskie (c) 2021 Adam Flamma https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31443 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Gry wideo jako narzędzie wspomagające leczenie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31444 <p>Celem pracy było określenie, które choroby charakteryzują się rosnącym czynnikiem zachorowalności, a następnie zbadanie, czy gry wideo mogą pomóc w ich leczeniu. Aby osiągnąć ten cel, przeszukano naukowe źródła literaturowe. Wyniki wykazały, że gry wideo są efektywnym narzędziem w rehabilitacji pacjentów po przebytym udarze. W porównaniu ze standardową rehabilitacją chorzy grający w gry wideo wykazywali poprawę motoryki kończyn górnych, lepszą równowagę statyczną i mniejszy lęk przed upadkiem. Podobnie istotna statystycznie poprawa, mierzona za pomocą testu Quality of Upper Extremity Skills Test, zaobserwowana została podczas rehabilitacji pediatrycznej grupy składającej się z chorych na dziecięce porażenie mózgowe. Gry wideo z powodzeniem wspierają też terapię innych dziecięcych chorób, poprawiając ostrość widzenia w przypadku dziecięcego niedowidzenia, jak również obniżając uczucie lęku podczas indukcji anestezji. Użyteczność gier wideo jest także zauważalna podczas leczenia chorób psychicznych. Dotyczy to pacjentów z zespołem stresu pourazowego, u których wykazano mniejszą częstotliwość powracania natrętnych myśli, jak również chorujących na depresję, u których zaobserwowano zmniejszenie się liczby ruminacji oraz zwiększenie subiektywnej oceny zdolności poznawczych. Wskazanie, które choroby cechują się rosnącą zachorowalnością i są jednocześnie podatne na leczenie za pośrednictwem gier wideo, dostarcza użytecznych informacji pracownikom służby zdrowia. Może też przyczynić się do poprawy terapii tych chorób</p> Marcin Mateusz Granat Prawa autorskie (c) 2021 Marcin Mateusz Granat https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31444 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Nowa deiksa? Nowa anafora? Nowa semantyka? Językowa gra w oczywistość płci https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31437 <p>Badanie języka i procesów językowych wspierane jest przekonaniem o ich powiązaniu z pewną weryfikowalną rzeczywistością. Jednocześnie nie wszystkie parametry języka odzwierciedlają rzeczywistość w sposób dokładny. Co więcej, postulowanie sztywnego odzwierciedlania rzeczywistych właściwości desygnatów w języku może wykazywać znamiona manipulacyjnej gry komunikacyjnej. W artykule proponuje się analizę w terminach tak rozumianej gry kilku fragmentarycznych, acz raczej ogólnie reprezentatywnych przykładów użycia wybranych elementów o charakterze deiktycznym i anaforycznym przy zaznaczaniu płci desygnatu (nie zawsze tożsamej z rodzajem gramatycznym) w tekstach z zasobu komunikacyjnego współczesnej polszczyzny.</p> Arkadiusz Jabłoński Prawa autorskie (c) 2021 Arkadiusz Jabłoński https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31437 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Zdystansowana zabawa, czyli o adaptacji narzędzi ludycznych w kształceniu na odległość https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31439 <p>Celem artykułu jest przedstawienie trudności związanychz adaptacją materiałów wykorzystywanych podczas nauczania językapo lskiego jako obcego. Narzędzia używane dotychczas w czasie zajęć stacjonarnych nie zawsze mogą być skutecznie wprowadzane na lekcjach online. W artykule zaprezentowane są sposoby adaptacji tradycyjnych materiałów oraz wady i zalety takiego rozwiązania. Opis zastosowania poszczególnych form uatrakcyjniających kształcenie na odległość został oparty na doświadczeniach zebranych w trakcie prowadzenia cyklu zdalnych zajęć dla obcokrajowców.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Paulina Kaźmierczak Prawa autorskie (c) 2021 Paulina Kaźmierczak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31439 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Wizerunek Nikoli Tesli i jego wynalazków w grach cyfrowych https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31442 <p>Artykuł ten przybliża sposób przedstawiania Nikoli Tesli w grach cyfrowych, w których serbsko-amerykański wynalazca zyskuje coraz większą popularność. W dwunastu tytułach, w których się pojawia, określone i opisane zostały następujące kategorie jego cech: wygląd, miejsce pobytu, osobowość, rola, umiejętności, wynalazki i relacje z innymi, które razem&nbsp; składają się na wizerunek genialnego inżyniera.</p> Jagoda Kościelniak Prawa autorskie (c) 2021 Jagoda Kościelniak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31442 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 O grach i graniu oraz ich aspektach w Biblii i w Koranie https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31445 <p>W artykule tym przeanalizowano treści związane z grami zawarte w Biblii i w Koranie. W przypadku Biblii zebrany materiał został następnie opisany w oparciu o słowa-klucze: „współzawodnictwo”, „zawody”, „zawodnicy”, „rywale”, „igrać”, a w Koranie – „gra”, „majsir” i „wróżby”. W porównaniu podano, że w Biblii chwali się uczestnictwo w zawodach i porównuje się do nich życie, a w Koranie odżegnuje od gry jako ślepego losu odciągającego od Allaha.</p> Włodzimierz Lapis Prawa autorskie (c) 2021 Włodzimierz Lapis https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31445 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Rynek gier wideo w Polsce https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31441 <p>Celem pracy jest identyfikacja prawidłowości charakteryzujących proces kształtowania się rynku gier wideo w Polsce. Wzięto przy tym pod uwagę podział producentów gier wideo ze względu na rok powstania, kategorie oraz platformy produkowanych gier. Badaniami objęto firmy posiadające główną siedzibę w Polsce według stanu na koniec 2017 roku.</p> Paulina Miodońska, Andrzej Raczyk Prawa autorskie (c) 2021 Paulina Miodońska, Andrzej Raczyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31441 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Niepokoje końca wieku. Sanitarium i rekonwalescencja amerykańskiej tożsamości https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31447 <p>W amerykańskiej kulturze popularnej lat 90. wykształcił się nurt pesymistycznych narracji realizowanych w estetyce sennego koszmaru. Twórcy gier typu <em>Sanitarium</em> przywoływali pamięć historycznych porażek, ale też przestrzegali przed nadciągającą zagładą. W niniejszym artykule gra studia DreamForge Intertainment jest analizowana jako reprezentacja rozpadu amerykańskiej tożsamości. Z jednej strony porusza się w niej temat społecznego kryzysu, który dotknął Stany Zjednoczone u schyłku tysiąclecia. Z drugiej strony w fabule <em>Sanitarium</em> wybrzmiewa wiara w możliwość odnowienia moralnej siły Ameryki.</p> Wojciech Sitek Prawa autorskie (c) 2021 Wojciech Sitek https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31447 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Chess movies między ludologią a historią wizualną – wprowadzenie do zagadnienia. Od Gorączki szachowej (1925) po Gambit królowej (2020) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31448 <p>Celem artykułu jest sklasyfikowanie tzw. chess movies – filmów szachowych, o szachach i szachistach. W tekście wymieniono i scharakteryzowano wybrane tytuły spośród 83 ujętych w zestawieniu filmograficznym. Autor proponuje interdyscyplinarne ujęcie badawcze łączące elementy ludologii i historii wizualnej. Każdy film mówi coś o czasie, w którym powstał, w tym o historii szachów i ich postrzeganiu w danym okresie historycznym</p> Jacek Szymala Prawa autorskie (c) 0 Jacek Szymala https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31448 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Kultura nordycka i gotyk jako miejsca wspólne w wirtualnej rzeczywistości. Reprezentacja historycznych stylów na wybranych przykładach komputerowych gier fantasy https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31451 <p>Celem artykułu jest rozważenie związku gier komputerowych z dziedzictwem kulturowym, które jest świadectwem określonych epok historycznych. Inspiracja dawną architekturą, rzeźbą i malarstwem, o charakterze cytatów czy aluzji, pojawia się w wielu realizacjach, co pozwala mówić o odrębnym zjawisku, które wymaga badań. Spojrzenie na gry z perspektywy historyka sztuki pozwala dostrzec wiele nowych aspektów tworzenia wirtualnych światów przez deweloperów gier. Przykładami są gry fantasy, które szeroko odwołują się do dziedzictwa kulturowego. Tekst przedstawia przykłady kilku produkcji odtwarzających sztukę z danego okresu, skupiając się na repertuarze wybranych tematów. Analizy poprzedza przegląd stanu badań nad zagadnieniem interpretacji historii w grach komputerowych. Natomiast krytyka uproszczeń historycznych w grach sformułowana przez jednego z badaczy stanowi podstawę do dalszej refleksji nad pozytywnymi aspektami interpretacji przeszłości w grach fantasy.</p> Michał Szymański Prawa autorskie (c) 2021 Michał Szymański https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31451 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Gra planszowa w komunikacji – problemy definicyjne https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31450 <p>Artykuł jest propozycją zdefiniowania gry planszowej. Obejmuje rozważania na temat polisemii pojęcia gry, podobieństw i różnic między grą a zabawą oraz ludycznego aspektu gry. Próba zdefiniowana gry planszowej ma charakter kognitywny oraz uwzględnia refleksje na temat etymologii terminu „gra planszowa” i semantyki wynikającej z jego budowy. Przeprowadzono także ankietę, aby dowiedzieć się, jak sami użytkownicy języka, w tym gracze, postrzegają grę planszową.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Kamila Zielińska-Nowak Prawa autorskie (c) 2021 Kamila Zielińska-Nowak https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31450 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Tropem pierwszych francuskich survival horrorów https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31438 <p>Celem artykułu jest wykazanie, iż pierwowzory gier z gatunku survival horror, którego początek stereotypowo datuje się na lata 90.<br>XX wieku, można odnaleźć jeszcze w latach 80. Na przykładzie wybranych gier powstałych w owej dekadzie we Francji autor dowodzi, iż już tytuły takie jak Infernal Runner, Le Pacte oraz Zombi ukształtowały poetykę gier survival horror, opartą na ikonografii literatury i filmu grozy, osaczeniu sterowanych awatarów, konfrontacji z obiektami budzącymi efekt grozy oraz symulacji stanów psychicznych postaci.</p> Filip Jankowski Prawa autorskie (c) 2021 Filip Jankowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31438 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100 Sylwetka naukowa profesor Izabeli Prokop. Iubilaei causa laudatio https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31436 <p>Artykuł stanowi wyraz uznania dla prof. Izabeli Prokop z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin. Jego celem jest nakreślenie naukowej<br>biografii jubilatki, wskazanie licznych zainteresowań badawczych, podkreślenie i docenienie aktywności w sferach naukowej, dydaktycznej<br>i organizacyjnej, jak również imponujących osiągnięć.</p> Augustyn Surdyk Prawa autorskie (c) 2021 Augustyn Surdyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/hl/article/view/31436 Thu, 30 Dec 2021 00:00:00 +0100