Historia@Teoria https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br />Już w XX wieku okazało się, że wszystko co ludzkie godne jest zainteresowań historyków. To, co ludzkie wyznacza nie tylko uniwersum historycznych stanów rzeczy, ale i znajduje się w polu dociekań nauk humanistycznych i społecznych. Historia skazana więc jest na dialog z innymi naukami o człowieku. Historia@Teoria publikować będzie innowacyjne teksty z szeroko rozumianych nauk historycznych oraz z obszaru metadyscyplin historycznych: filozofii historii, metodologii nauk historycznych, historii historiografii i teorii historii… Historia@Teoria to forum dialogu badaczy reprezentujących nauki wspomagające historię, subdyscypliny historyczne, a także inne nauki o człowieku: historię sztuki, archeologię, socjologię, psychologię, antropologię kulturową, w tym w szczególności antropologię historyczną, socjologię historyczną, itp. Kwartalnik prezentować będzie wyniki badań, które mogą być istotne dla wzbogacenia myślenia historycznego. Działem specjalnym pisma jest metodologia nauk historycznych.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W: </strong>Google Scholar; WorldCat</div> <div class="oczasopismie"><strong> </strong></div> <div class="oczasopismie"><strong><br />DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/index">10.14746/ht</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2450-8047</div> <div class="oczasopismie"><strong><br />PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:</strong><br /><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/"><img src="https://pressto.amu.edu.pl/public/piotr/cc/cc_4_by_nd.png" alt="CC_by-nd/4.0" border="0" /></a></div> pl-PL <p><strong>Autorzy</strong></p><p>Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie <span>Historia@Teoria</span> są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na <a href="/index.php/ht/about/contact" target="_self">adres redakcji</a> umowy <a href="/ojs_3/pliki/umowa_autorska.doc" target="_self">o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC</a>.</p><p>Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie <span>Historia@Teoria</span> udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalą na użycie sublicencji Creative Commons <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/" target="_self">Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).</a></p><p>Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.</p><p><strong>Użytkownicy</strong></p><p>Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2015 roku w <span>Historia@Teoria</span> pod następującymi warunkami:</p><ul><li>uznanie autorstwa - obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;</li><li>bez tworzenia utworów zależnych - utwór musi być zachowany w oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.</li></ul><p><strong>Inne</strong></p><p>Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp<em>.</em>)<em>.</em></p> karolina.polasik@gmail.com (dr Karolina Polasik-Wrzosek) pressto@amu.edu.pl (Pressto) Thu, 27 Jun 2019 14:39:00 +0200 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 WPROWADZENIE https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19227 . Grzegorz SKRUKWA Prawa autorskie (c) 2019 Grzegorz SKRUKWA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19227 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA ROMANOWÓW PO REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19228 <p>The main subject of article is sociopolitical situation of Romanovs after the Bolshevik Revolution. The first part is a description of final years of the rule and relations inside the dynasty. The second reverence of the text focus on the problems of White Emigrations and the difficult economic situations of members which survived revolution. The next part tells about organization of the Union of Mladorossi and attempts politicizing the situation of the Romanovs in Europe. The ending is historical reflection. Its aim is to present the political position of the Romanovs in the 21st century and real chances return to Russia.</p> Ewelina WIĘCKOWSKA Prawa autorskie (c) 2019 Ewelina WIĘCKOWSKA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19228 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 17 WRZEŚNIA 1939 ROKU NA KRESACH WSCHODNICH W PROPAGANDZIE RADZIECKIEJ ORAZ WE WSPÓŁCZESNYM SPOJRZENIU POLAKÓW I BIAŁORUSINÓW https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19230 <p>On September 17, 1939, on the strength of the Ribbentrop-Molotov Pact established on August 23, 1939, Soviet troops carried out armed aggression on the Second Polish Republic without official declaration of war. As a result – Polish territories were divided between Germany and the USSR: the eastern territories of the country were influenced by the Kremlin and part of the eastern territories of the Second Polish Republic was incorporated into the Belorusian Soviet Socialist Republic. All war and aggressive activities required not only a deliberate military plan, but also the preparation of an appropriate propaganda ground: propaganda was a tool for creating the necessary background among the masses of the population and on the international arena. Propaganda was used by both the Polish and the Soviet sides: before, during and after the war. Before the war, Poles focused more on Nazi Germans, although some circles of the intelligentsia showed great interest in Soviet Russia. As for current awareness and official interpretation in relation to the events of September 17, 1939, they are considered an act of aggression. Propaganda has always been a strong weapon in the hands of the Soviets. Using this tool, they tried to create a ground and “justify” the aggression against Poland, a myth about the necessity of freeing the oppressed Ukrainians and Belarusians was invented, repeated until the collapse of the USSR. Currently, it is still possible to observe suchan interpretation in Belarus, although the situation is slowly changing, aiming at the recognition of historical truth.</p> Anna KULESZEWICZ Prawa autorskie (c) 2019 Anna KULESZEWICZ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19230 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 ISLAMSKI RUCH UZBEKISTANU - OD LOKALNEGO EKSTREMIZMU DO PAŃSTWA ISLAMSKIEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19232 <p>This article presents one of the terrorist group in Central Asia. Islamic Movement of Uzbekistan is a fundamentalist Islam organization acting at first in Uzbekistan and then going beyond even to Afghanistan with its actions. This article will present the causes of existence of Islamic extremism in Central Asia, events which were enhancing the ideas of radicalism, as i.e. civil war in Tajikistan (1992-1997) or the Batken crises (1999, 2000), specific IMU actions or circumstances of connection to so-called Islamic State. It is the analysis of extremism in Central Asia and the explanation of this phenomenon; moreover the role of external factors in Islamic mobilization in the region and how the Organized crime works there.</p> Mirosław JAREMBA Prawa autorskie (c) 2019 Mirosław JAREMBA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19232 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 STABILIZACJA MAKROEKONOMICZNA NA BIAŁORUSI W LATACH 2005-2014 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19233 <p>The economic policy of modern countries pays particular attention to the issue of macroeconomic stability which ensure sustainable growth and competitiveness. The article focuses on the situation in Belarusian economy from 2005 to 2014 in the context of macroeconomic stability. For research purposes, the author uses the method of the macroeconomic stability pentagon.</p> Daria PILARCZYK Prawa autorskie (c) 2019 Daria PILARCZYK https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19233 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 KRYZYS EKONOMICZNY W FEDERACJI ROSYJSKIEJ W LATACH 2014-2016 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19237 <p>The economic collapse in the Russian Federation observed in the years 2014-2016 is a result of overlapping negative trends both internally and externally. It should be emphasized that the economic shock caused by external factors in the form of economic sanctions imposed on Russia by Western states and the fall in oil prices on the world markets only accelerated the onset of the economic crisis but was not the main cause of its emergence. In this case the more important was an ineffective economic policy, which made economic development dependent on the prices of natural resources, primarily energy resources and it led to a deep structural crisis. In this context, the term “lost decade” has been used to emphasize the fact that the authorities have lost the chance to carry out deep structural reforms. Necessary and extremely costly economic, political and social reforms should were to be carried out during the economic prosperity that was fueled by persistent high oil prices. Introducing the above reforms during the crisis may not be feasible, however, the complete abandonment of such projects will make it impossible for the state to protect itself against future crises.</p> Malwina LIGNOWSKA-KULPANOWSKA Prawa autorskie (c) 2019 Malwina LIGNOWSKA-KULPANOWSKA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19237 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 POLITYKA WŁADIMIRA PUTINA A KWESTIA ROSYJSKIEJ TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19234 The article deals with the issue of shaping the national identity in Russia after the collapse of the USSR. The author analyzes the significance of religious phenomena, and in particular Orthodox Christianity in the creation of new forms of collective identity. Joanna KOT-WOJCIECHOWSKA Prawa autorskie (c) 2019 Joanna KOT-WOJCIECHOWSKA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19234 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 PRZYŁĄCZENIE KRYMU PRZEZ ROSJĘ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19231 The article describes the most important international law issues related to the annexation of the Crimea by the Russian Federation. The first part of the text concerns with the infringements of the international law made by Russia (infringement of the principle pacta sunt servanda, the principle of non intervention and the principle of the prohibition of aggression). The second, essential part of the text concerns the inadmissibility of self-determination of people in the case of the Crimea. Russian involvement in the Crimea results the illegality of self-determination in this case. It is also impossible because the case of Crimea does not meet the required conditions. This causes the inadmissibility of the secession of this territory. Konrad RYDEL Prawa autorskie (c) 2019 Konrad RYDEL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19231 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 CYBERTERRORYZM ,,KONIEM TROJAŃSKIM” W DOBIE GLOBALIZACJI https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19229 The aim of the article is the general characterization of cyberterrorism as a new and constantly evolving form of terrorism. The phenomenon was described in the context of globalization processes and the main definitions of terrorism were cited, followed by the specific factors determining cyberterrorism. The article was based on an analysis of source documents – legislation on terrorism prevention and cyberspace protection. Definitions review was performed. The results of earlier research related to the topic of work are quoted. It has been assessed that in the future the threat of cyber-attacks will be a challenge for states and international organizations. The development of modern technologies and the creation of computerized societies is a factor that provides new areas of action for terrorists. Potential targets of attacks are varied and difficult to protect. Preventive actions should be characterized by a comprehensive approach to the problem and systemic, long-term action in the international sphere. Bartosz MAZURKIEWICZ Prawa autorskie (c) 2019 Bartosz MAZURKIEWICZ https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19229 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 IGOR OBOLENSKIJ, МЕМУАРЫ МАТЕРИ СТАЛИНА. 13 ЖЕНЩИН ДЖУГАШВИЛИ. MOSKWA: AST, 2015, ss. 352 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19246 . Amanda GRABOWSKA Prawa autorskie (c) 2019 Amanda GRABOWSKA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19246 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 WPROWADZENIE. DLACZEGO WARTO BADAĆ KULTURĘ MASOWĄ I JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TEORIĄ HISTORII? https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19197 . Wiktor WERNER Prawa autorskie (c) 2019 Wiktor WERNER https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19197 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 TRAVIS DURDEN, MYTHS AND IDOLS. GWIEZDNE WOJNY W ARTYSTYCZNYM ENTOURAGE’U https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19198 <p>The project Myths and Idols, by the French photographer Travis Durden, came into being in 2015 by means of digital technology. The artist processed photos of nine selected modern sculptures, mostly related to ancient matters, in order to provide them with the attributes or heads belonging to the heroes of the famous Star Wars saga. The sculptures chosen by Durden for his project had been created by European artists (French sculptors and one Italian master) and they are exclusively of an early modern provenance (arising from the Renaissance, Classicism, and Neoclassicism). Not a single work of ancient art is included. However, the classical (ancient) art itself became an object of the Parisian sculptor’s interest in terms of taking early modern art into account as the artists of the latter patterned themselves on ancient samples and picked up ancient subject matters. Likewise, Star Wars in turn constitutes a product of the American pop- culture frequently referring to motifs which had originated in ancient culture. The article discusses all nine photo collages and the whole project is being interpreted. Myths and Idols offers an example of the double reception of ancient culture – the early modern and contemporary ones.</p> Katarzyna BALBUZA Prawa autorskie (c) 2019 Katarzyna BALBUZA https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19198 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 SPONTANICZNOŚĆ CZY ODGÓRNE STEROWANIE? FUNKCJONOWANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH POWIĄZANYCH Z KULTURĄ MASOWĄ NA PRZYKŁADZIE FANDOMU GWIEZDNYCH WOJEN https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19205 <p>The article is devoted to the issue of the impact of the new media on the mass culture. Authors have explored community portals using modern methods of quantitative and qualitative data analysis. The results show that belief in the more democratic, egalitarian character of the new media compared to the traditional corporate model of the mass-media industry may be a delusion as large mass media corporations have also had a great impact on the functioning of social networking sites.</p> Wiktor WERNER, Adrian TRZOSS Prawa autorskie (c) 2019 Wiktor WERNER, Adrian TRZOSS https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19205 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 RECEPCJA ŚREDNIOWIECZNYCH MOTYWÓW W ŚWIECIE GWIEZDNYCH WOJEN https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19207 <p>The paper makes up an attempt to systematize and occasionally verify the views on the medieval motifs which were to be used while creating the world of Star Wars. The synchronic method applied in various publications lies behind opinions according to which the inspiration here included: Arthurian legends, the medieval concept of minne, visions of hell, the history and tradition of the Knights Templar, as well as the samurai in feudal Japan. These opinions cannot be regarded as entirely grounded. The remarks on the reception of some motifs related to the samurai or the Knights Templar seem justified as well as the plot of courtly love and the medieval image of hell. However, insistent juxtaposing, among others, of the individual stages of the lives of the saga’s main characters with the fortunes of king Arthur is controversial.</p> Małgorzata DELIMATA-PROCH Prawa autorskie (c) 2019 Małgorzata DELIMATA-PROCH https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19207 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 DLACZEGO TAUNTAUNY MAJĄ DWIE PARY NOZDRZY? ADAPTACJE ORGANIZMÓW DO ŻYCIA W EKSTREMALNYCH ŚRODOWISKACH W UNIWERSUM SAGI GWIEZDNE WOJNY https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19222 <p>Jedną z ważniejszych cech organizmów jest zdolność adaptacji do otaczającego środowiska. Celem artykułu jest porównanie adaptacji do zróżnicowanych warunków występujących na pustyni, w ekstremalnie zimnych regionach i w środowisku wodnym u organizmów zamieszkujących Ziemię oraz stworzeń wymyślonych na potrzeby sagi Gwiezdne wojny. Omówione zostaną niektóre charakterystyczne dla sagi gatunki: sarlacc, banty, eopi, tauntauny, wampy, morski zabójca opee (ang. opee sea killer), ryba colo claw (ang. colo claw fish), morski potwór sando (ang. sando aqua monster) i aiwha. Występujące u fikcyjnych stworzeń przystosowania do środowiska zostaną porównane z adaptacjami wykształconymi przez wykazujące podobieństwo gatunki zamieszkujące Ziemię. Mechanizm tych przystosowań zostanie wyjaśniony na podstawie aktualnej wiedzy biologicznej.</p> Jagna CHMIELOWSKA-BĄK Prawa autorskie (c) 2019 Jagna CHMIELOWSKA-BĄK https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19222 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 ,,DLA JEDI CZAS NASTAŁ TAKŻE, BY JEŚĆ”. SCENY UCZTY W SADZE GWIEZDNE WOJNY https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19223 <p>Feast scenes from the main Star Wars episodes play an important role the creation of the plot and characters. In the paper I divide them into three types. In the first part I discuss the scenes in which a feast or a meal is a pretext for the dialogues revealing the characters’ past (the conversation between Luke and his uncle) or predict their future (little Anakin and Qui-Gon during the dinner; Anakin and Padmé’s conversation predicting their fall). In the second part I present eating scenes through the authors create or underline the characteristic features of the protagonists (comism of Jar Jar Binks and Chewbacca; Jabba’s gluttony; dehumanization of the black characters by the fact that they lack any contact with food) or build their social status (Rey’s scavenger meal; feasts at tha palaces of Jabba and Amidala; Jedi master’s ascetic meal on Dagobah; clones’ canteen). To analyse the scenes I use theories developed by food anthropologists (Mary Douglas, Claude Levi-Strauss, and Katarzyna Łeńska-Bąk) and make references to classical mythology and the Bible. In the last part I raise questions about consumer’s the identity of the character who eats juxtaposing devouring and eating scenes (why are Eworks considered humanoids whereas Wampa and Rancor are considered monsters since they all eat human flesh?).</p> Dawid BARBARZAK Prawa autorskie (c) 2019 Dawid BARBARZAK https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19223 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200 ,,BIERZESZ CZTERY LUB PIĘĆ NUT, JEDNĄ WYRZUCASZ, JEDNĄ PRZESUWASZ…”, czyli temat główny z Gwiezdnych wojen i Marsz imperialny jako standardy muzyki filmowej oraz ich wpływ na kulturę popularną https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19225 <p><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Zdjęcia z tego zdjęcia są i są z nim związane. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Wies jest z muzyką i melodiami. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Większość z nas może nucić „Oda do radości”, „Für Elise” lub… „Imperial March” z „Gwiezdnych wojen”. </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Jaka jest najsilniejsza jakość muzyki z tej sagi? </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Dynamizm? </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Prostota? </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">A może ton instrumentów? </span></span></span></span></span></span></span><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Spróbuję znaleźć powód.</span></span></span></span></span></span></span></span></p> Patryk SKORUPSKI Prawa autorskie (c) 2019 Patryk SKORUPSKI https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ht/article/view/19225 Thu, 27 Jun 2019 00:00:00 +0200