Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

JESZKE, Jaromir, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

  • Vol 2, Nr 4 (2017) - WSPÓŁCZESNE BADANIA HISTORIOGRAFICZNE
    HISTORIOGRAFIA NAUKI POLSKIEJ I JEJ MIEJSCE W POLSKIEJ HISTORIOGRAFII
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo