TRZOSS, Adrian, Instytut Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Historia@Teoria Tom 1 Nr 7 (2018) - cześć 1. GWIEZDNE WOJNY W OPTYCE KULTURY MASOWEJ
    SPONTANICZNOŚĆ CZY ODGÓRNE STEROWANIE? FUNKCJONOWANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH POWIĄZANYCH Z KULTURĄ MASOWĄ NA PRZYKŁADZIE FANDOMU GWIEZDNYCH WOJEN
    Abstrakt  PDF