SOLSKA, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska