SOLSKA, Ewa, Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej, Polska