WIĘCKOWSKA, Ewelina, Uniwersytet Zielonogórski, Polska